top of page
เงื่อนไข | ระเบียบ

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่ม 1 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2565

2. ต้องจองคิวล่วงหน้าเท่านั้น ( ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลานัด )  ร้านเปิดบริการ 10.00 - 22.00 ทุกวัน

3. ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบได้ดังนี้

     3.1 ความหนาได้ 2 แบบ คือ แบบธรรมชาติ , หนาปกติ

     3.2 สามารถเลือกสไตล์ได้ 2 แบบ คือ  ดอลลี่ อายส์ , เซ็กซี่ อายส์ 

โดยช่างจะออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบตาลูกค้าแต่ละคน

4. สงวนสิทธิ์ให้ทางร้านเป็นคนจัดคิวช่างตามความเหมาะสม

5. ในช่วงเวลาเร่งด่วนของทางร้าน สงวนคิวให้กับลูกค้าคิวจองปกติแบบไม่ใช้โปรโมชั่น 

bottom of page