ต่อขนตา

2D บางธรรมชาติ

2D บางธรรมชาติ

500

3D หนาปานกลาง

3D หนาปานกลาง

700

6D แบบขนตาปลอม

6D แบบขนตาปลอม

900

10D ต่อแน่นทุกเส้น

10D ต่อแน่นทุกเส้น

1,200

15D เมก้าโวลลุ่ม

15D เมก้าโวลลุ่ม

1,500

สักอื่นๆ

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

สักปาก

3,999

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

สักขอบตา

1,999

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

สักไรผม

3,999

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

สักแก้คิ้ว

1,999

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

ลบคิ้ว

1,000

แว็กซ์

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

หน้าผาก/ไรผม

400

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

รักแร้

200-300

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

แขน

399

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

ขา

299-499

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

คิ้ว

300

สักคิ้ว

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

คิ้วฝุ่น

2,599

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

คิ้วลายเส้น

3,599

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

คิ้วแฮร์สโตรค

3,999

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

คิ้วลายเส้นผสมฝุ่น

3,999

ดูแลหน้า

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

ลิฟติ้งขนตา

499

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

มาสก์ไฮโดร

400

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

บีบีโกลว

1,000

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

คาร์บอนเลเซอร์

1,000

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

จี้ไฝ

200

แว็กซ์ตัว

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

บิกินนี่

800

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

บราซิลเลี่ยน

1,500

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

ฮอลลิวูด

1,800

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

มาสก์ฮอลลิวูด

300

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

สปาฮอลลิวูด

500

PicsArt_09-18-01.27.39.jpg

ลำตัว (ด้านละ)

499