top of page

สักปาก (Baby Lip)

การสักปากถาวร (สีเยอรมันออร์แกนิกส์)

  • 45 นาที
  • 3,999 บาทไทย
  • สาขาบีบีมาเก็ต

คำบรรยายบริการ

(ใช้สีเยอรมันออร์แกนิกส์เท่านั้น) การสักปากชมพูจะเป็นการเปลี่ยนสีริมฝีปากให้เหมือนทาลิปสติกอยู่ตลอกเวลา ทำให้สีปากสว่างขึ้นหรือเป็นกรณีแก้ไขจุดบกพร่องจากลักษณะ ปากซีด ปากคล้ำ จากกรรมพันธุ์ หรือจากการสูบบุหรี่ ลักษณะเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการสักปาก ใช้เวลาลอก 3-5 วัน สีจะดันเข้มขึ้นหลังลอก


ข้อมูลการติดต่อ

  • สักคิ้ว ต่อขนตา บางใหญ่ สไตล์เกาหลี By October Artist BB Market Park ตำบล เสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี ประเทศไทย

    0835977272

    zreezer@gmail.com

bottom of page