top of page

ต่อขนตา 15D เมก้าโวลลุ่ม

หนามากเป็นพิเศษ 10-15 เส้นต่อช่อ

  • 50 นาที
  • 1,500 บาทไทย
  • สาขาบีบีมาเก็ต

คำบรรยายบริการ

ระยะเวลาหลุดร่วง 30-45 วันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา หนาสไตล์สาวยุโรป จำนวนช่อ 80-95% ของขนตาจริง การต่อลักษณะนี้ จะอยู่ได้นานกว่าปกติ เพราะเวลาหลุดร่วงยังจะคงความหนาอยู่


ข้อมูลการติดต่อ

  • สักคิ้ว ต่อขนตา บางใหญ่ สไตล์เกาหลี By October Artist BB Market Park ตำบล เสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี ประเทศไทย

    0835977272

    zreezer@gmail.com


bottom of page